Kontakt bestyrelsen

None

Gitte Svendsen

Formand

Gitte Kristensen

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Vicevært Jan Vilbrand

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Suppras Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Niels Hansen

Bestyrelsesmedlem

Thue Nøhr Geil

Kasserer