Kontakt bestyrelsen

None

Gitte Svendsen

Formand

Gitte Kristensen

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Jan Vilbrand

Bestyrelsesmedlem
Vicevært

Mikkel Suppras Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Niels Hansen

Bestyrelsesmedlem

Thue Nøhr Geil

Kasserer